AMMA forma part d’EURORDIS

AMMA forma part d’EURORDIS

Ens és molt grat comunicar-vos que des d’aquest mes de Juliol som part de la gran família d’associacions que formen EURORDIS.

EURORDIS és  una Organització europea sobre Malalties Rares. Reuneix 970 associacions de pacients amb malalties rares. Representant 74 països, aquestes associacions treballen juntes per millorar la vida diària dels 30 milions de persones que viuen amb una malaltia rara a Europa.

En connectar pacients, famílies i grups de pacients, reuneix totes les parts interessades i mobilitza la comunitat de persones i entitats sobre malalties rares, EURORDIS enforteix la veu dels pacients i contribueix al desenvolupament de polítiques de recerca i salut pública i serveis al pacient.

En podeu trobar més informació a : https://www.eurordis.org/es

eurordis AMMA Andorra